​052-3253630

פרויקטים

מכללה חשמל אזעקה גילוי אש מערכת כריזה

דירה דופלקס בפתח תקווה "בית חכם אזעקה"

תל אביב מערכת מוזיקה רקע ואודיו בריכה 

מלונות הרצליה אזעקה בקרה כניסה אינטרקום

אינטרקום בניין  חרסית 3 נתניה

חשמל גילוי אש אזעקה טלפוניה ומוסיקה רקע

חוף אשדות מוזיקה רקע מצלמות מערכת אזעקה

אינטרקום בניין  חרסית 3 נתניה

חוף אשדות מוזיקה רקע מצלמות מערכת אזעקה

מלונות הרצליה אזעקה בקרה כניסה אינטרקום

דירה דופלקס בפתח תקווה "בית חכם אזעקה"

 

 מכללה חשמל אזעקה גילוי אש מערכת כריזה

תל אביב מערכת מוזיקה רקע ואודיו בריכה 

חשמל גילוי אש אזעקה טלפוניה ומוסיקה רקע