​052-3253630

ציוד למערכות קריאת אחות-חולה נח מערכות 

 

מערכות

נורה לד 2 שדות 12/24 ה 

כבל מטלטל 1.8 מטר עם קנקטור PL

כבל מטלטל 1.8מטר עם קנקטור PL משופר

יחידת חדר קריאה  ולד

למערכת קריאת אחות 

2

יחידת מיטה ולחצן איפוס

ולד למערכת קריאת אחות

יחידת שרותים כולל חוט משיכה ולד למערכת קריאת אחות

יחידת מיטה כולל לחצן קריאה ושקע לכבל ולד  למערכת קריאת אחות

יחידת חדר כולל לחצן קריאת ולחצן איפוס ולדל קריאת אחות

יחידת שרותים כולל חוט משיכה לחצן איפוס ולד למערכת קריאת אחות

יחידת מיטה כולל לחצן איפוס ושקע לכבל ולד  למערכת קריאת

נורה לד לזיהוי קריאת חדר או שרותים RGB

יחידת מנורת סימון לחדר/ שירותים

יחידת מיטה אוניברסלית

עם שקע לכבל מיטלטל

כבל מטלטל PL 1,8 מטר